KENYA. Taekwondo.
Ajax loader

Tim Hetherington/IWM - KENYA. Taekwondo.