YUGOSLAVIA. Soviet Premier Nikita KHRUSHCHEV.
Ajax loader

Erich Lessing - YUGOSLAVIA. Soviet Premier Nikita KHRUSHCHEV.